Trajnim: “Menaxhimi i Riskut në organizata”

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike (AKSK) në bashkëpunim me Software Engineering Institute (SEI) dhe me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Shtetit, do të organizojë në datat 3-5 Qershor, ora 8:30-16:30, trajnimin online me temë “Enterprise Risk Management”..
Qëlllimi i këtij trajnimi është rritja e kapaciteteve në vlerësimin dhe menaxhimin e riskut në sigurinë kibernetike.
Inkurajojmë punonjësit e profilizuar në IT/ ICT/ siguri kibernetike të regjistrohen në linkun e mëposhtëm.
Bashkëpunimi Ndërkombëtar për Mbrojtjen Kibernetike në Konferencën ”Cyber Defence Pledge”’
AKSK