Shqipëria, e para në stërvitjen rajonale të sigurisë kibernetike të organizuar në formatin e një gare miqësore!

Stërvitja kibernetike 4 ditore, e organizuar nga Akademia e Qeverisjes Elektronike të Estonisë (eGovernance Academy), CybExer Technologies, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) dhe autoritetet e tjera kompetente të sigurisë, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, u mbajt në Tiranë ku morën pjesë ekspertë të sigurisë […]

BCD 2024

– Balkan Cybersecurity Days – Agjenda Duke bashkuar profesionistë të sigurisë kibernetike nga sektori publik dhe privat, agjenda përfshin një hapje të nivelit të lartë, një panel për promovimin e talenteve të sigurisë kibernetike dhe sesione plenare në përgjigje të thirrjes së FIRST për dokumente. Ditët e dyta dhe të treta përmbajnë sesione trajnimi teknik. […]

Drejt një ekosistemi kibernetik të sigurtë për Shqipërinë

Siguria kibernetike – prioritet kombëtar Siguria kibernetike është aktualisht prioritet kryesor për Qeverinë. Shqipëria, nga pikëpamja e sigurisë kibernetike, është një nga vendet më të zhvilluara në rajonin e Ballkanit Perëndimor, sa i përket kuadrit rregullator të fushës. Synimi ynë është që ta kthejmë Shqipërinë, në vendin më të mire-përgatitur ndaj sulmeve kibernetike, në rajon […]

AKSK