Albanian cyber Academy 4 th Edition

Edicioni i katërt i Albanian Cyber Academy tejkalon pritshmëritë e të gjithë pjesëmarrësve dhe partnerëve të eventit Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në bashkëpunim me Women in Technology Albania, Ambasadën Amerikane në Shqipëri, DCAF, FCO, Shoqata e bankave, Shoqata e Mikrokredive, EUROSIG, UBA Bank, Silensec dhe Tetra Solutions, më 22 qershor […]

“Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurt 2020” #CyberCorner

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë dhe me mbështetjen e Raiffeisen Bank dhe Telekom Albania, lançuan projektin inovativ #CyberCorner në bibliotekën “Hamit Beqja”, pranë Njësisë Administrative Nr.8, Tiranë. Përdorimi në rritje i Internetit nga fëmijët dhe të rinjtë […]

Dita Evropiane “Për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual”

Në datën 18 Nëntor 2019, në kuadër të 30-vjetorit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve dhe ditës Evropiane “Për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual”, Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, si dhe Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK), në partneritet të ngushtë me Unicef Albania, […]

Albanian Cyber Academy- Edicioni III

Në kuadër të implementimit te ligjit për sigurinë kibernetike, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, organizoi për here të parë trajnimin për rritje kapacitetesh të CSIRT-eve sektoriale. Trajnimi u fokusua jo vetëm në masat e sigurisë të aplikueshme në infrastrukturat kritike dhe të rëndësishme të informacionit në nivel kombëtar por edhe në trajtimin […]

WOMEN IN TECH

Në kuadër të muajit të sigurisë kibernetike, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK), në bashkëpunim me institucione dhe organizata të tjera në Shqipëri, që mbeshtesin nisma të tilla, organizuan në datën 21 Tetor 2019, konferencën “WOMEN IN TECH”. Duke pasur në thelb gruan dhe karrierën e saj, konferenca trajtoi tri tema të […]

“Së bashku për një internet më të mirë”

Tiranë 30 Shtator 2019 – Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike dhe Unicef Albania me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sporteve dhe Bashkisë Tiranë organizuan në Shkollën Kosova aktivitetin “Së bashku për një internet më të mirë”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte ndërgjegjësimi i institucioneve publike dhe private, prindër dhe edukatorë, […]

Takim mbi “Konsultimin e kapitullit për sigurinë e fëmijëve online, në strategjinë kombëtare për sigurinë kibernetike”

Ditën e premte datë 24 Maj, AKCESK në bashkëpunim me Unicef organizuan konsultimin mbi kapitullin e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike, që adreson çështjet e sigurisë së fëmijëve online. Në të morën pjesë të gjitha grupet e interesit, me përfaqësues nga institucionet publike dhe shoqëria civile. Drafti u vlerësua si një hap i nevojshëm për […]

AKSK