Trajnim i AKSK me studentët në Universitetin New York

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike (AKSK) zhvilloi në datë 16 Maj trajnim me studentët në Universitetin New York. Ky trajnim u udhëhoq nga ekspertë të Autoritetit ku u diskutuan tematikat mbi:

* Sigurinë Kibernetike
* Menaxhimin e një incidenti kibernetik ku u shpjeguan se cilat janë hapat që ndërmerren gjatë menaxhimit të një incidenti kibernetik
* Pjesa praktike (Cyber Drill Exercise) ku u krye një simulim i rasteve të një incidenti kibernetik

Qëllimi i këtij trajnimi është rritja e kapaciteteve të studentëve dhe aftësimi i tyre në fushën e sigurisë kibernetike.

  

Ndërgjegjësimi Për Mbrojtjen Online Të Fëmijëve Dhe Të Rinjve në Gjirokastër
AKSK