Kriminelët kibernetikë përdorin reklamat e motorëve të kërkimit për të imituar markat e besuara duke rrezikuar sigurinë e përdoruesit

FBI paralajmëron publikun se kriminelët kibernetikë po përdorin shërbimet e reklamimit të motorëve të kërkimit për të imituar markat dhe faqet e internetit, duke përfshirë institucionet financiare, faqet e listës së pagave dhe platformat e shkëmbimit të kriptomonedhave.
Këto faqe keqdashëse shfaqen si reklama në krye të rezultateve të kërkimit dhe ndryshimet midis reklamave dhe rezultateve aktuale të kërkimit mund të jenë delikate. Pasi të arrihen, këto faqe i drejtojnë përdoruesit të vendosin kredencialet e tyre dhe informacionin financiar, ose ato përmbajnë linke për të shkarkuar softuer që në të vërtetë është malware.
Edhe pse reklamat e motorëve të kërkimit nuk janë të natyrës keqdashëse është e rëndësishme të bëni kujdes kur hyni në një faqe interneti përmes këtyre linkeve. Përpara se të klikoni në një reklamë, kontrolloni URL-në për t’u siguruar që faqja është autentike. Një domain keqdashës mund të ngjajë me URL-në e synuar, por mund të ketë gabime drejtshkrimore.
Përfundon me sukses Webinari i radhës mbi Qeverisjen dhe Standardet e Sigurisë Kibernetike
AKSK