Webinari i parë mbi “Ndërgjegjësimin ndaj Inxhinierisë Sociale”

Webinari i parë mbi “Ndërgjegjësimin ndaj Inxhinierisë Sociale” ishte një burim i vyer i informacioneve  dhe njohurive, duke përfshirë një panoramë të detajuar të sfidave dhe zgjidhjeve në botën digjitale.

Pjesëmarrja e jashtëzakonshme  tregoi një interes të madh për temën dhe rëndësinë e trajnimeve në këtë drejtim.

Në rrugën tonë të vazhdueshme drejt zhvillimit personal dhe profesional, webinare të tilla do të jenë një hap i rëndësishëm i Autoritetit. Ju falënderojmë  për pjesëmarrjen dhe mbështetjen tuaj!

Ju ftojmë të na ndiqni në mediat sociale dhe në faqen tonë të webit për më shumë informacion mbi trajnimet e ardhshme.

Trajnim për Sigurinë Kibernetike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës
AKSK