Shqipëria: Pjesë e Qendrës Evropiane të Ekselencës Kundër Kërcënimeve Hibride

Shqipëria  iu bashkua aleatëve të NATO-s dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian si anëtarja e 36-të e Qendrës Evropiane të Ekselencës Kundër Kërcënimeve Hibride.

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike u përfaqësua nga Znj. Esmeralda Kazia, Drejtor ,Drejtoria e Monitorimit dhe Reagimit ndaj Incidenteve në Qendrën Operacionale SOC C-SIRT në Helsinki.

Së bashku, po ndërtojmë themelet për një të ardhme më të sigurt dhe të qëndrueshme për rajonin euro-atlantik.

   

 
Shqipëria është zyrtarisht anëtare e Qendrës Europiane të Ekselencës kundër Kërcënimeve Hibride në Helsinki.
AKSK