AKSK Trajnon Studentët e Universitetit Epoka për Sigurinë Kibernetike

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike (AKSK) zhvilloi në datë 15 Maj trajnim me studentët në Universitetin Epoka. Ky trajnim u udhëhoq nga ekspertë të Autoritetit ku u diskutuan tematikat mbi:
  • Sigurinë Kibernetike
  • Menaxhimin e një incidenti kibernetik ku u shpjeguan se cilat janë hapat që ndërmerren gjatë menaxhimit të një incidenti kibernetik
  • Pjesa praktike (Cyber Drill Exercise) ku u krye një simulim i rasteve të një incidenti kibernetik
Qëllimi i këtij trajnimi është rritja e kapaciteteve të studentëve dhe aftësimi i tyre në fushën e sigurisë kibernetike.
Tavolina Globale: Fuqizimi i Kapaciteteve për Sigurinë Kibernetike në Shekullin e Teknologjisë
AKSK