Webinar online me temë: “Qeverisja dhe standardet e sigurisë kibernetike”

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike do të organizojë webinarin e radhës me Temë: ”Qeverisja dhe Standardet e Sigurisë Kibernetike”.
Pavarësisht nëse jeni profesionist me përvojë apo sapo keni nisur udhëtimin tuaj, ky webinar është për ju dhe do t’ju ofrojë njohuritë si:
  • Cilat janë strategjitë për të menaxhuar qeverisjen dhe rreziqet e sigurisë kubernetike;
  • Cilat janë standardet kryesore në menaxhimin e sigurisë së informacionit dhe roli i tyre në ruajtjen e sigurisë;
  • Hapat kryesorë për zbatimin efektiv të një kuadri Governance, Risk and Compliance (GRC) duke përfshirë vlerësimin e rrezikut, zhvillimin e politikave dhe trajnimin e punonjësve.
Ky sesion informues do të fillojë në:
  • 20 Qershor
  • Ora 15:00-16:00
  • Online
  • Gerald Bici
Registrimet për këtë webinar mund të bëhen duke klikuar në linkun më poshtë
ose për më shumë informacion vizitoni www.aksk.gov.al
AKSK në Bashkëpunim me SEI dhe Departamentin Amerikan të Shtetit zhvillon trajnimin për Menaxhimin e Riskut në Organizata
AKSK