Trajnimi i AKSK për rritjen e kapaciteteve të stafit të Infrastrukturave Kritike dhe të Rëndësishme të Informacionit me Bashkitë dhe Mikrofinancat

AKSK, i angazhuar maksimalisht në rritjen e kapaciteteve të stafit të infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të informacionit si dhe institucioneve të pavarura në datat 18-19 Qershor organizoi për këtë qëllim trajnimin dy ditor me Bashkitë dhe Mikrofinancat.

Fokusi kryesor ishte njohja dhe ndërgjegjësimi i personelit të IT/CT në fushën e sigurisë kibernetike, aftësimi i tij në përgjigjen ndaj incidenteve kibernetike si dhe përgatitja e tyre në identifikimin e kërcënimeve nëpërmjet Cyber Drill (CD) – Simulime reale të incidenteve të sigurisë kibernetike.

Nisja e një Epoke të Re në Bashkëpunimin Kibernetik të Ballkanit Perëndimor: Konferenca e Parë e WB3C në Podgoricë
AKSK