Takimi i AKCESK me përfaqësues të USAID & CPR

AKCESK ka zhvilluar një takim të frytshëm me përfaqësues të USAID Europe & Eurasia dhe përfaqësues të Programit CPR, të fokusuar në zhvillimin e strategjive të efektshme në cloud, si dhe në fuqizimin e kapaciteteve institucionale, veçanërisht të SOC Kombëtar.

Ky bashkëpunim shënon një hap të rëndësishëm në implementimin e asistencës teknike dhe strategjike nga partneri ynë strategjik, SHBA, si dhe dëshmon angazhimin e AKCESK për rritjen e nivelit të sigurisë në infrastrukturat e informacionit në nivel kombëtar.
Buletini Javor 8-12 Prill 2024
AKSK