Në Konferencën “Shoqëritë digjitale: Përvoja Estoneze në Shqipëri”

Ishte konferenca qe bashkoi eskpertin estonez Siim Sikkut, konsulent i shume qeverive per ceshtjet e reformave ne sherbimet digjitale dhe inovacionin, me disa nga institucionet shqiptare qe kane impakt ne digjitalizim dhe studente e dashamires te tjere te digjitalizimit ne sherbimet publike dhe vecanerisht ne sektorin financiar.
 Autoriteti Kombëtar për CESK në kete event, prezantoi kuadrin rregullator qe perafron direktiven e bashkimit europian, per identifikimin elektronik e sherbimet e besuara, me qellim rritjen e perdorimit te sigurt te sherbimeve publike dhe mundesise se zgjerimit te sherbimeve te sigurta nga sektori privat.
Buletini i Lajmeve të Sigurisë Kibernetike Shtator 2022
AKSK