Konsultimi final për Metodologjinë Kombëtare të Vlerësimit të Rrezikut të Sigurisë Kibernetike

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike prezantoi ditën e sotme draftin final të Metodologjisë Kombëtare të Vlerësimit të Rrezikut të Sigurisë Kibernetike.

Kjo Metodologji është hartuar në zbatim të Ligjit Nr. 25/2024, “Për sigurinë kibernetike” dhe synon të sigurojë një kornizë gjithëpërfshirëse për identifikimin, vlerësimin, zbutjen dhe menaxhimin e rreziqeve kibernetike në infrastrukturat kritike dhe të rëndësishme të informacionit dhe është në përputhje me Kërkesat e Direktivës së Bashkimit Evropian (NIS2).
    
Takimi Konsultues për Menaxhimin e Incidenteve të Sigurisë së Informacionit
AKSK