“Dita Ndërkombëtare e Internetit të Sigurt 2020” #CyberCorner

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë dhe me mbështetjen e Raiffeisen Bank dhe Telekom Albania, lançuan projektin inovativ #CyberCorner në bibliotekën “Hamit Beqja”, pranë Njësisë Administrative Nr.8, Tiranë.

Përdorimi në rritje i Internetit nga fëmijët dhe të rinjtë kohët e fundit ka rritur gjithashtu edhe rrezikun që ofron përdorimi i pasigurt i tij. Gjithashtu, komunikimet elektronike çdo ditë e më shumë po bëhen pjesë e rëndësishme e të gjitha zhvillimeve të shoqërisë mbarë botërore. Ndërtimi i besimit në mjedisin online, është çelësi për zhvillimin ekonomik dhe social, pasi mungesa e besimit, në veçanti për shkak të mungesës së perceptuar të sigurisë juridike, i bën konsumatorët të hezitojnë për të kryer transaksione në rrugë elektronike dhe të miratojnë shërbime të reja.

Projekti synon rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë e fëmijëve në Internet dhe aftësimi i tyre për përdorimin e e-shërbimeve në ambientet tashmë multifunksionale të bibliotekës “Hamit Beqja”. CyberCorner do të ofrojë për fëmijët dhe të rinjtë mundësi për njohuri të thelluara mbi tematikat aktuale dhe sensitive, si: përdorimi i internetit të sigurt, kodimi, radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm, shërbimet elektronike publike. Për secilën nga këto tema janë hartuar module, si dhe janë instaluar pajisje kompjuterike, me të cilat mund të ndërveprohet gjatë qëndrimit në ambientet e bibliotekës dhe do të organizohen nëpërmjet workshopeve nga ekspertët e AKCESK.

Në fjalën përshëndetëse, Drejtori i përgjithshëm i AKCESK Znj. Vilma Tomço theksoi se “Dita e Internetit të Sigurt na jep mundësinë unike për të promovuar sigurinë në internet, të frymëzojmë fëmijët dhe të rinjtë që të shfrytëzojnë entuziazmin dhe kreativitetin e tyre dhe t’i mbështesim ata për të ndërtuar përvoja pozitive në Internet. Është frymëzuese të shohësh kaq shumë organizata dhe individë të ndryshëm të mblidhen sot për të ndërtuar një internet më të mirë. Ndërgjegjësimi i qytetarëve për përdorimin e Internetit të sigurt është një angazhim i kthyer në traditë nga Autoriteti në bashkëpunim edhe me organe të tjera përgjegjëse, për edukimin e fëmijëve në mjedisin online. Vetëm duke punuar së bashku Qeveria, industria, prindërit, shkollat dhe komunitetet mund të promovojnë avantazhet e Internetit, duke zvogëluar rreziqet që burojnë prej tij.”

Administratori i njësisë bashkiake nr. 8, z. Dritan Dango u fokusua tek angazhimi i Bashkisë për zhvillimin e qendrave multifunksionale. Të orientojmë fëmijet dhe të rinjtë drejt shfrytëzimit të këtyre qendrave duke i sjellë pranë librit dhe teknologjisë njëkohësisht, si një mjet i domosdoshëm për edukimin e tyre.

Drejtoresha e PR dhe Marketing në Raiffeisen Bank Znj. Greta Lekaj theksoi bashkëpunimin me AKCESK, duke vlerësuar CyberCorner si një inovacion të fushës dhe shembull të përgjegjësisë sociale të organizatës, për një edukim cilësor të brezit të ri. “Ne do të vazhdojmë të mbështesim iniciativa të tilla, të cilat kontribuojnë në edukimin dhe zhvillimin e nxënësve sepse ne besojmë që ju jeni ardhmja, ju jeni ata që do të kontribuoni në zhvillimin e mëtejshëm të vendit”.

Përfaqësuesi i Telekom Albania, Z. Verdi Norja, vlerësoi iniciativën inovative të AKCESK, e cila përmbush objektivat e Telekom gjithashtu, për një mjedis të sigurt online për fëmijët dhe të rinjtë. Të përdorim sa më shumë hapësira publike për ndergjegjesim dhe edukim të fëmijëve dhe të rinjve, nëpërmjet teknologjisë së informacionit, për një internetit të sigurt për ta!

Dita Evropiane “Për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual”
AKSK