Albania Prime Minister

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit në fushën e Sigurisë Kibernetike ndërmjet AKCESK dhe Emirateve të Bashkuara Arabe

Me datë 05.04.2023 u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit në fushën e sigurisë kibernetike ndërmjet AKCESK dhe Emirateve të Bashkuara Arabe.

Me nënshkrimin e kësaj Marrëveshje të rëndësishme, AKCESK fillon një kapitull të ri bashkëpunimi me partnerët strategjikë të Emirateve të Bashkuara Arabe, drejt sigurimit të kufijve të padukshëm të hapësirës kibernetike të Shqipërisë, nëpërmjet shkëmbimit të informacionit, shkëmbimit të praktikave më të mira dhe fuqizimit të kapaciteteve njerëzore.

Shqipëria, hyn kështu në fazën e re të krijimit të një kulture investimi në sigurinë kibernetike dhe rritje të besimit të qytetarëve dhe bizneseve për përvoja të sigurta në botën virtuale.

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT NË FUSHËN E SIGURISË KIBERNETIKE NDËRMJET AKCESK DHE EMIRATEVE TË BASHKUARA ARABE

Rritja e Kapaciteteve Njerëzore në fushën e Sigurisë Kibernetike
AKSK