Conference: ” Cybersecurity Challenges and Opportunities in the Western Balkans”

Conference: " Cybersecurity Challenges and Opportunities in the Western Balkans"

When

09.07.2024    
12:00 am

Event Type

Date: July 9

Time: 09:00 -17:30

Location: Maritim Plaza Tirana

AKSK Organizon Takimin për Metodologjinë e Identifikimit të Infrastrukturave Kritike dhe të Rëndësishme të Informacionit
AKSK