AKCESK në bashkëpunim me SEI/ Carnegie Mellon University zhvillon trajnimin Threat Hunting, Analiza Malware

When

19.03.2024    
12:00 am

Event Type

Tematikat e trajnimit:  Threat Hunting, Analiza Malware

Pjesëmarrës në këtë trajnim: AKSHI, INSTAT, KESH, APD

Vendndodhja: Onsite

Data: 19 Mars

 

AKCESK në bashkëpunim me SEI/ Carnegie Mellon University zhvillon trajnim për Menaxhimin e Incidenteve
AKSK