AKCESK në bashkëpunim me SEI/ Carnegie Mellon University zhvillon trajnim për Menaxhimin e Incidenteve

When

18.03.2024    
12:00 am

Event Type

Tematikat e trajnimit: Incident Management, DLP Incident Management, APT

Pjesëmarrës në këtë trajnim: AKSHI, OSHEE, INSTAT, KESH, APD

Vendndodhja: Onsite

Data: 18 Mars

 

AKCESK do të organizojë trajnimin dy ditor për Higjienën Kibernetike
AKSK