AKCESK në bashkëpunim me SEI/ Carnegie Mellon University zhvillon trajnimin Develop Briefing, Brief CISO & Management, After Action Report

When

21.03.2024    
12:00 am

Event Type

Tematikat e trajnimit: Develop Briefing, Brief CISO & Management, After Action Report

Pjesëmarrës në këtë trajnim: AKSHI, INSTAT, KESH, APD, OSHEEVendndodhja: Onsite

Data: 21 Mars

AKCESK në bashkëpunim me SEI/ Carnegie Mellon University zhvillon trajnimin Threat Hunting, Analiza Malware
AKSK