AKCESK në bashkëpunim me SEI/ Carnegie Mellon University zhvillon trajnimin Vulnerability Handling, Handling Major Events, Response and Course in Action

When

20.03.2024 - 22.03.2024    
12:00 am

Event Type

Tematikat e trajnimit:  Trajtimi i Cënueshmërisë, Trajtimi i Ngjarjeve të Mëdha, Reagimi dhe Kursi në Veprim

Pjesëmarrës në këtë trajnim: AKSHI, OSHEE, INSTAT, KESH, APD

Vendndodhja: Onsite

Data: 20 Mars

TTX dhe CyberDrill për Institucionet e pavaruara, Sektorin e Ujit, AKSHI dhe Policia e Shtetit
AKSK