TTX dhe CyberDrill për Institucionet e pavaruara, Sektorin e Ujit, AKSHI dhe Policia e Shtetit

When

20.12.2023 - 22.12.2023    
9:30 am - 1:30 am

Event Type

Në vazhdim të objektivës së AKCESK për rritjen e kapaciteteve si një ndër shtyllat kryesore për mbrojtjen e infrastrukturave të informacionit me mbështetjen e partnerit tonë Risi Albania/Helvetas dhe kontributin e çmuar të ekspertëve të Autoritetit, zhvilloi në datat 20, 21 dhe 22 Dhjetor 2023, trajnimin e parashikuar me temë “Politikat e Sigurisë Kibernetike dhe Menaxhimi i Krizës” për Institucionet e Pavaruara, Sektorin UK, AKSHI dhe Policinë e Shtetit.

Për vetë rëndësinë që këta sektor kanë përsa i përket infrastrukturave të informacionit që ata administrojnë, gjatë këtij trajnimi tre ditor u bënë prezantime lidhur me kuadrin ligjor, strategjinë, politikat, masat e nevojshme të sigurisë që duhet të ndërmerren nga infrastrukturat e informacionit dhe nevojat për qeverisje kibernetike.

Pjesë e rëndësishme e këtij trajnimi ishte zhvillimin i tre skenarëve të ndryshëm TTX, për menaxhimin e incidentit kibernetik. Gjithashtu u zhvilluan 2 ditë stërvitje kibernetike (Cyber Drill) me ushtrime konkrete mbi menaxhimin e incidentit kibernetik, nëpërmjet platformës FISA.al.

Në përmbushje të objektivave për të arritur standartet ndërkombëtare në fushën e sigurisë kibernetike, AKCESK do të vazhdoje të organizojë trajnime për të gjithë sektorët që administrojnë infrastruktura kritike dhe të rëndësishme të informacionit me qëllim ndërtimin e një ekosistemi kibernetik të qëndrueshëm në Shqipëri.

                                                                 
TTX dhe CyberDrill për sektorin Financiar dhe Siguracionet
AKSK