US-ADRIATIC CHARTER A5

US-ADRIATIC CHARTER A5

When

21.06.2024    
12:00 am

Event Type

Takimi i përbashkët  për të forcuar bashkëpunimin rajonal në sigurinë kibernetike. Ky takim do të mbledhë për herë të parë Drejtorët e Punëve të Jashtme dhe Shefat e Ekipeve Kombëtare të Reagimit ndaj Incidenteve të Sigurisë Kibernetike (CSIRT) nga shtetet anëtare të A-5. 

Data: 21 Qershor

Ora: 09:00 – 14:30

Vendndodhja: Mak Albania Hotel

Trajnimi i AKSK për rritjen e kapaciteteve të stafit të Infrastrukturave Kritike dhe të Rëndësishme të Informacionit si dhe Institucioneve të Sigurisë
AKSK