Trajnim Table TOP Exercise and Cyber Drill në Fakultetin e Shkencave Të Natyrës

Trajnim Table TOP Exercise and Cyber Drill në Fakultetin e Shkencave Të Natyrës

When

17.05.2024    
9:30 am - 1:30 pm

Event Type

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike (AKSK) do të zhvillojë në datën 17 Maj në orën 09:30- 13:30 trajnim me studentët e Fakultetit Të Shkencave Të Natyrës. Ky trajnim do të udhëhiqet nga ekspertë të Autoritetit ku do të trajtohen tematikat mbi:

  • Sigurinë Kibernetike, një prezantim ku do të shpjegohet qëllimi, objektivat, misioni dhe kompetencat e Autoritetit.
  • Menaxhimi i një incidenti kibernetik ku do të shpjegohen se cilat janë hapat që ndërmerren gjatë menaxhimit të një incidenti kibernetik
  • Pjesa praktike (Cyber Drill Exercise) ku do kryhet një simulim i rasteve të një incidenti kibernetik.

Qëllimi i këtij trajnimi është rritja e kapaciteteve të studentëve dhe aftësimi i tyre në fushën e sigurisë kibernetike.

Trajnim Table TOP Exercise and Cyber Drill në Universitetin New York
AKSK