Qeverisja dhe standardet e sigurisë kibernetike

Webinar Qeverisja dhe standardet edited (2)

 

 

AKSK