Trajnime me CII/Takime konsultuese

Ngritja e Kapaciteteve Kibernetike te Ballkanit Perendimor

Rritja e kapaciteteve njerëzore në fushën e sigurisë kibernetike

Shqipëria përkrah aleatëve amerikanë për forcimin e sigurisë kibernetike në nivel kombëtar

Rritja e kapaciteteve njerëzore në fushën e sigurisë kibernetike

Rritja e kapaciteteve njerëzore në fushën e sigurisë kibernetike

Trajnim CISSP, përfaqësues të AKCESK dhe infrastrukturave kritike te informacionit

AKSK