Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Viti 2024
NR. RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA          
118.01.2024Kërkesë për informacion24.01.2024 E plotëNuk ka
229.01.2024Kërkesë për informacion06.02.2024 E plotëNuk ka
330.01.2024Kërkesë për informacion07.02.2024 E plotëNuk ka
419.04.2024Kërkesë për informacion29.04.2024 E plotëNuk ka
513.06.2024Kërkesë për informacion25.06.2024 E plotëNuk ka
Viti 2023
NR. RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA          
116.01.2023Kërkesë për informacion26.01.2023 E plotëNuk ka
210.03.2023Kërkesë për informacion mbi listën e targave të automjeteve të institucionit20.03.2023Institucioni nuk ka automjete në pronësiE plotëNuk ka
309.05.2023Kërkesë për vënie në dispozicion dokumentacioni12.05.2023Përgjigje nr.03E plotëNuk ka
414.08.2023Kërkesë për informacion21.08.2023 E plotëNuk ka
516.08.2023Kërkesë për informacion21.08.2023 E plotëNuk ka
616.11.2023Kërkesë për informacion30.11.2023 E plotëNuk ka
730.11.2023Kërkesë për informacion07.12.2023 E plotëNuk ka
814.12.2023Kërkesë për informacion18.12.2023Kërkesa I ka kaluar për trajtim një tjetër institucioniE plotëNuk ka
Viti 2022
NR RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA
121.04.2022Kërkesë për informacion 28.04.2022 E plotëNuk ka
Viti 2021

Shënim : Nuk ka pasur kërkesa në kuadër të të së drejtës për informim

Viti 2020

Shënim : Nuk ka pasur kërkesa në kuadër të të së drejtës për informim

Viti 2019

Shënim : Nuk ka pasur kërkesa në kuadër të të  së drejtës për informim

Viti 2018
NR RENDORDATA E KËRKESËSOBJEKTI I KËRKESËSDATA E PËRGJIGJESPËRGJIGJEMËNYRA E PËRFUNDIMIT TË KËRKESËSTARIFA
112.02.2018Kërkesë për informacion Autoritetit Publik13.02.2018 E plotëNuk ka

 

 

AKSK