RAPORTO PËRMBAJTJE TË PALIGJSHME/DËMSHME

Ky shërbim ka si qëllim t’ju vijë në ndihmë fëmijëve dhe të rinjve për raportuar përmbajtje të paligjshme/dëmshme të hasura gjatë lundrimit në internet. Raportimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Autoritetet Përgjegjëse për të bërë vlerësimin e rastit, si dhe për të marrë masa të menjëhershme ndaj këtyre përmbajtjeve. Fokusi ynë është krijimi i një mjedisi më të sigurt elektronik për fëmijët dhe të rinjtë në vend!

 

Error: Contact form not found.

 

Ligji Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, neni 3, pika 11

Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë neni 117

Vendim nr. 930, datë 18.11.2015 “Për miratimin e strategjisë kombëtare për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe planit të veprimit”

Ligji nr.155/2015 “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”

 

*Shënim:

Ky modul është në funksion të platformës për bllokimin e faqeve me përmbajtje të paligjshme/dëmshme, realizimi i së cilës u mundësua nga Ambasada Amerikane.

AKSK