Raport Incidenti mbi sulmin DDoS në Parlament, Durrësport, Bashkia Tiranë, Raiffeisen, Ubabank, Hekurudha

Raport per sulmin DDoS ne Parlament, Durresport, bashkia tirane, raiffeisen, ubabank, hekurudha

 

 

AKSK