Guidë për sigurinë e pajisjeve

Rekomandime për sigurinë në internet:

1.Siguria në Shtëpi

2.Rekomandime për Zoom

 

 

 

 

 

 

AKSK